Nieuws

“Geef studenten de kans om competenties te bewijzen”

2 min
08-11-2023
Tekst Lise Wouters
Beeld UAntwerpen

Op verschillende werk- of stageplekken is het dragen van levensbeschouwelijke kentekens (zoals een keppel, hoofddoek, kruisje…) verboden. Daardoor vinden sommige studenten geen stageplek. De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) wil in gesprek gaan met bedrijven en organisaties en hen vragen of zo’n verbod echt wel nodig is.

 

Hoewel diversiteit in onze maatschappij een feit is, stellen de instellingen vast dat sommige stageplaatsen studenten weigeren omdat ze levensbeschouwelijke kentekens dragen. Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de AUHA: “Deze studenten krijgen op die manier niet de kans om hun competenties te bewijzen. Zeker in het steeds diversere Antwerpen kan dat tot fricties leiden: in de stad Antwerpen heeft 57,3% van de 15- tot 19-jarigen een niet-Europese herkomst (Stad in cijfers, 2021).”

 

Stageplaatsen worden daardoor beperkter, en sommige studenten vinden geen plek. In sommige gevallen leidt het er zelfs toe dat ze hun diploma niet kunnen behalen. Dat is niet alleen demotiverend voor de studenten, maar ook problematisch voor bepaalde knelpuntberoepen en sectoren met tekorten op de arbeidsmarkt.

 

Bovendien kan het weigeren van levensbeschouwelijke tekens een negatief effect hebben op de identiteitsbeleving van de student. De student voelt zich niet goed in zijn vel, en presteert daardoor ook minder.

quote image

Studenten krijgen op die manier niet de kans om hun competenties te bewijzen. Zeker in het steeds diversere Antwerpen kan dat tot fricties leiden.

Jan van den Nieuwenhuijzen

De Antwerpse associatie erkent enerzijds dat organisaties redenen kunnen hebben om het dragen van levensbeschouwelijke kenmerken te reglementeren. Anderzijds zou het recht op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens de regel moeten zijn, en de beperking daarvan de uitzondering. Daarom willen de hogeronderwijsinstellingen partner per partner in gesprek gaan en de vraag stellen of zo’n verbod echt wel nodig is.

 

Het volledige standpunt lees je op www.auha.be/levensbeschouwelijk.

Deel dit artikel