Internationale wateren

Paul Panda Farnana Prijs gaat naar samenwerking met Nicaraguaanse onderzoekers

2 min
30-05-2024
Tekst Arkasha Keysers
Beeld UAntwerpen

Hoe bescherm je wetenschappelijk onderzoek én de noden van rurale gemeenschappen in politiek woelige tijden? Omdat ze daar zo voor ijveren, wint de samenwerking tussen UAntwerpen en de Universidad Centroamericana (UCA) in Nicaragua de Paul Panda Farnana prijs voor globaal engagement.

 

“Eind de jaren 80 kwam er een einde aan de Nicaraguaanse revolutie. Het beleid in het land veranderde en de geldkraan richting het platteland werd dichtgedraaid”, vertelt onderzoeker Alejandro Hernández*. “Samen met de plaatselijke gemeenschappen bracht de UCA de ontwikkelingen in rurale gebieden in kaart, en speelde in op hun noden.”

 

De Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) ondersteunde het werk financieel. Verschillende huidige professoren aan onze universiteit trokken toen als doctoraatsstudent naar Nicaragua om er onderzoek te doen. Ze kwamen bij Nitlapan terecht, de academische onderzoeks- en ontwikkelingsinstelling van UCA. Nitlapan zette destijds microfinancieringen op binnen de rurale gemeenschappen – een soort banken die door die gemeenschappen zelf werden beheerd.

 

De gewone Nicaraguaan

Intussen sponsorde USOS ook inleefreizen. “Studenten van UAntwerpen trokken voor enkele weken naar Nicaragua om daar voeling te krijgen met het leven van de gewone Nicaraguaan. Langzaam maar zeker kwamen er ook onderzoekers van Nicaragua naar Antwerpen en ontstond er een gemeenschappelijke onderzoeksgroep, waarbij intussen heel wat mensen betrokken zijn”, vertelt Hernández.

 

Maar in 2018 braken er protesten uit tegen de Nicaraguaanse regering, die bloedig werden neergeslagen en waarbij ook de UCA werd gesloten. “Daardoor is het werk in Nicaragua zelf op dit moment niet meer mogelijk.”

quote image

Ondanks alle politieke ontwikkelingen, besloot UAntwerpen om de samenwerking verder te zetten

Alejandro Hernández

Toch besloot het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van UAntwerpen om te blijven samenwerken. De betrokken onderzoekers zoeken nu volop naar bredere internationale samenwerkingsverbanden, in de hoop hun waardevolle werk weldra te kunnen verderzetten.

 

Enkele woorden van de jury: Het UCA-Nitlapan-partnerschap verdient de Paul Panda Farnana-prijs ten volle, omdat het een belichaming is van de Global Engagement-waarden van onze universiteit, maar ook als een aanmoediging voor alle betrokken personen, en een signaal van hoop voor de toekomst.

 

* Hernández’ naam is voor zijn veiligheid gefingeerd.

Deel dit artikel